Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

 

 

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-23
Protokollet anslås: 2018-10-25
Anslaget tas bort: 2018-11-16

Länk till protokollet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-23
Protokollet anslås: 2018-10-25
Anslaget tas bort: 2018-11-16


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-06
Protokollet anslås: 2018-11-08
Anslaget tas bort: 2018-11-30

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-10-17
Protokollet anslås: 2018-10-18
Anslaget tas bort: 2018-11-09

Bygg- och miljönämnden 2018-10-24
Protokollet anslås: 2018-10-25
Anslaget tas bort: 2018-11-16

Länk till protokoll

Kommunfullmäktige 2018-10-25
Protokollet anslås: 2018-10-30
Anslaget tas bort: 2018-11-21

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22
Protokollet anslås: 2018-10-26
Anslaget tas bort: 2018-11-19

Länk till protokoll 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-10-24
Protokollet anslås: 2018-10-25
Anslaget tas bort: 2018-11-15

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05
Protokollet anslås: 2018-11-07
Anslaget tas bort: 2018-11-29

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-11-05
Protokollet anslås: 2018-11-08
Anslaget tas bort: 2018-11-30

 

Socialnämnden 2018-10-25
Protokollet anslås: 2018-10-29
Anslaget tas bort: 2018-11-20

Länk till protokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-13
Protokollet anslås: 2018-11-13
Anslaget tas bort: 2018-12-05Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-30
Protokollet anslås: 2018-10-30
Anslaget tas bort: 2018-11-21


 Övriga tillkännagivanden

 

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer BST-811
Protokollet anslås: 2018-10-04
Anslaget tas bort: 2019-01-04

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer 
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer  UDY-591
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer BNF-524
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer SWT-033
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med okänt registeringsnummer BZZ-855
Protokollet anslås: 2018-10-10
Anslaget tas bort: 2019-01-10

Länk till beslut