Språk

Nominera till Hallstahammars kommuns integrationsstipendium

2018-10-11 07:30

Vet du någon eller några som har gjort en bra insats för att minska klyftorna mellan människor och få med fler i gemenskapen? Nu är det dags att nominera kandidater till Integrationsstipendiet.  Priset utgörs av 5000 kronor för en enskild och 10 000 kr för en förening samt ett diplom.

Hallstahammar kommun integrationsstipendium har vi skapat för att uppmuntra insatser som främjar arbetet för en ökad integration i Hallstahammars kommun säger Mariette Sjölund (ordförande i Socialnämnden)

Tanken är att lyfta fram en person och en organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till organisationer, föreningar eller enskilda i Hallstahammar kommun. Vår förhoppning är att det ska vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration i vår kommun, säger Mariette Sjölund.

Läs mer om integrationsstipendiet