Språk
Startsida / Organisation och ...

Organisation och utveckling

Visionen för Hallstahammars kommun

I Hallstahammar är det enkelt och nära, både att bo, leva och påverka. Vi tänker nytt och är kreativa, allt för att vårt samhälle ska utvecklas. Vi tar ansvar och är engagerade så vi ska kunna lämna över till kommande generationer med gott samvete.

Läs visionen i sin helhet och ta del av hur processen gick till för att ta fram visionen
 
 
 

Politik och demokrati

2017-08-09

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Läs mer om hur kommunen styrs
 

Förvaltningar, bolag och förbund

2017-01-17

I förvaltningarna, de kommunala bolagen och förbunden sköts den dagliga verksamheten. Här förbereder tjänstepersoner ärenden till nämnder och styrelser och genomför politiska beslut. Det är här den dagliga verksamheten i skola, vård och omsorg utförs. Och det är här parker och gator tas om hand. 

Läs mer om kommunens organisation
 
 

Samhällsplanering

2017-01-06

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och allt som har med samhällsplanering att göra.

Läs mer om samhällsplanering