Språk
Startsida / Jobba hos oss

Jobba hos oss

Bild på medarbetare inom äldreomsorgen
Vi söker ständigt nya medarbetare och hoppas att det du hittar på dessa sidor ska få dig att välja ett arbete i Hallstahammars kommun. 

Vi söker en ny fastighetschef till Hallstahammars kommun

Som fastighetschef är du en viktig del av någonting större. Hallstahammars kommun ska kännetecknas av hög tillgänglighet och service där den moderna teknikens möjligheter används.

Vi söker en ny gatu- och parkchef

Som gatu- och parkchef är du bland annat med och arbetar aktivt för en ökad folkhälsa och ett samhälle som stimulerar till ökad fysisk aktivitet hos kommunens invånare. Vi bygger kontinuerligt för att cykel- och gångtrafiken skall öka, skapar möjligheter för rekreation i utemiljöer samt skapar mötesplatser över de traditionella gränserna.

Vi söker enhetschef till Stöd i eget boende

Du blir en av tre enhetschefer, du ingår i ledningsgruppen för äldreomsorgen och rapporterar till områdeschefen för äldreomsorgen.Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten vilket inkluderar personal- och budgetansvar, du verkar i en flexibel verksamhet där du ansvarar för att målen som finns för verksamheten uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med uppdragsgivarens krav samt i enlighet med Hallstahammars kommuns värdegrund. 

 

Sök jobb hos oss

Du söker de lediga tjänsterna via vår rekryteringsportal här nedan. Det kräver ett konto hos Offentliga Jobb som du skapar i samband med första gången du söker ett jobb hos oss. All kontakt och återkoppling sker sedan via e-post genom rekryteringsportalen.