Språk

Snart kommer vintern - svara på vår enkät om snöröjning

2018-11-05 07:34

Vintern är snart här! För att kunna erbjuda en så bra vinterväghållning som möjligt vill vi ta reda på vad du tycker om vår snöröjning och halkbekämpning genom att du svarar på några korta frågor. Det tar endast några minuter att svara på undersökningen och dina svar är mycket värdefulla för oss i det fortsatta arbetet!

Tack för att du hjälper till att förbättra vår service till dig.