Språk
Gator, trafik och... / Gatubelysning

Gatubelysning

Belysningen utefter kommunala gator och cykelvägar besiktas (ronderas) tre gånger per år, i mars, september och december. Då kontrolleras att belysningen fungerar. Samtidigt kontrolleras statusen på stolpar, luckor och armaturer. I samband med ronderingarna byts trasiga lampor. Som allmänhet går det bra att använda e-tjänsten för felanmälan.

Vid en felanmälan prioriteras trasig belysning i följande ordning:

  • Vid övergångsställen
  • I större viktiga korsningar
  • Om många lampor på rad är trasiga
  • På platser där risk för otrygghet finns

I övriga fall om det endast är någon enstaka lampa som är trasig åtgärdas felet vid den återkommande besiktningen.