Språk
Startsida / Boende, miljö och...

Boende, miljö och trafik

 

Tillgång till vatten och information om grundvattennivåer

2018-07-19

Hallstahammars kommun har i nuläget inget bevattningsförbud, men givetvis är det alltid bra att vara sparsam med vårt vatten. Det varnas om vattenbrist och låga grundvattennivåer på många ställen i landet. I Hallstahammar är läget inte så illa, då vårt kommunala dricksvatten är en blandning av grundvatten och ytvatten från Kolbäcksån och Strömsholms kanal. På grund av detta påverkas inte vattentillgången lika lätt som den gör hos andra kommuner.

Läs mer om vattennivåer och grundvatten